OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v souladu s ustanovením občanského zákoníku § 1571 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., pro nákup v internetovém obchodě společnosti Delphin Sub CZ s.r.o. IČO: 27208133. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jeho zákazníků (kupujících) a prodávajícího Delphin Sub CZ s.r.o.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího , je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu společnosti Delphin Sub CZ s.r.o. jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva tak vzniká odesláním objednávky. Objednávka musí být dána vždy písemně emailem.

Kupní smlouva pozbývá platnosti, pokud je produkt vyprodán. O tom bude kupující informován.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Tato adresa musí být v České republice, popř.na Slovensku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím po zaplacení kupní ceny.

III. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který kupuje zboží pro soukromé účely, má právo dle  občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Dodavatel v tomto případě vrátí zákazníkovi finanční částku do 14 dnů na jeho účet po obdržení vráceného zboží včetně poštovného. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy a vrátí zboží opotřebované nebo dokonce poškozené, máme právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení. O tomto stavu bude zákazník informován. Poštovné při vrácení zboží platí kupující. Odstoupení od kupní smlouvy není možné u věcí, které se rychle kazí nebo zastarávají. Odstoupení od kupní smlouvy není možné ani v případě, pokud zákazník poruší hygienický obal. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo vyrobeno na zakázku pro jeho osobu.

V případě objednávky přesahující 2000Kč včetně DPH je doprava zdarma. Vpřípadě, že zákazník u této objednávky vrátí část zboží a celková hodnota klesne pod 2000Kč včetně DPH, nedodržel obchodní podmínky pro zaslání zásilky zdarma a v Opravném daňovém dokladu bude vrácená částka ponížena o dopravné a pokud je zásilka zaslána na dobírku, tak i doběrečné.

IV. Typ přepravy a platba za přepravu ČR a Slovensko

Objednávky jsou v ČR realizovány následujícím typem přepravy:

Pro přepravu zboží využíváme na základě dlouholeté spolupráce přepravní společnosti PPL ( Professional parcel logistic, http://www.ppl.cz/ ) a GLS ( https://gls-group.eu/CZ/cs/home ). Znamená to, že se s Vámi řidič dané přepravní přepravní společnosti nejprve telefonicky spojí a dohodne s Vámi doručení tak, aby došlo ke vzájemné shodě. Dopravné  ( ČR ) je stanoveno paušálně ve výši 158 Kč a to do maximální hmotnosti zásilky 31,5 kg. Při platbě na dobírku je poplatek 39 Kč ( max.do 100 000Kč ). Za nadměrnou zásilku ( více jak 120cm délky ) nebo atypický balík je příplatek k základní sazbě 350 Kč.  Dopravné , popř. doběrečné hradí kupující. V případě objednávky přesahující 2000Kč je doprava zdarma ( platí pouze pro maloobchod ČR a neplatí pro zásilky přesahující délku 120cm ). Pokud zákazník objedná zboží v hodnotě přes 2000Kč a následně něco z toho vrátí ( tím klesne hodnota zboží pod limit 2000Kč ), tak mu bude k opravnému daňovému dokladu doprava doúčtována. V případě výměny zboží, například za jinou velikost a podobně, účtujeme sníženou částku za dopravné – 100Kč.

Velkoobchod :

Dopravné pro velkoobchodní odběratele je vždy zakalkulováno do faktury na základě objemu zboží. Zboží zasíláme velkoobchodně pouze smluvním partnerům, nikoli na adresy konečných spotřebitelů!

Slovensko :

Přepravu zajišťuje na uzemi ČR firma PPL a na Slovenské straně firma DHL. Celková cena zakázky je zákazníkům účtována v CZK v přepočtu denního aktuálního kursu ČNB na EUR. Zásilky zasíláme na dobírku, případně dle předchozí dohody je možný bankovní převod s tím, že zásilka bude odeslána jakmile obdržíme celou finanční částku na náš účet. Není povolena platba kartou ihned u objednání, jelikož není známa cena dopravy.

Poštovné na Slovensko je účtováno dle hmostnosti zásilky, která Vám je sdělena po zabalení a zvážení zboží. Např. zásilka o hmotnosti do 1kg – 194Kč, do 3kg – 212Kč, do 10kg – 270Kč, do 20kg – 340Kč, do 30kg – 463Kč + poplatek za platbu na dobírku do 5000Kč – 39Kč, do 20000Kč – 50Kč, do 50000Kč – 65Kč …. ). Za nadměrnou zásilku ( více jak 120cm délky ) nebo atypický balík je příplatek k základní sazbě 325Kč.

Při platbě předem můžete využít náš účet v EUR u Slovenské Fio banky, takže se jedná o běžnou vnitrostátní platbu v EUR. Výše EUR je vždy námi předem stanovena na základě denního kursu ČNB.

V případě objednávky přesahující 7000Kč je doprava zdarma ( platí pouze pro maloobchod Slovensko ).

V. Platební podmínky

V internetovém obchodě společnosti Delphin Sub CZ s.r.o. jsou následující volby způsobu platby za výrobky:

Platba kartou :

Zákazníci v ČR mohou zaplatit vybrané zboží kartou a zboží bude odesláno v nejbližším možném termínu. Vzhledem k nutnosti vážení zásilek zasílaných do zahraničí není možná platba kartou okamžitě při objednávce.

Platba na dobírku :

Po zpracování a připravení Vaší objednávky Vám předcházející den doručení zašle firma PPL emailem informace o zasílané zásilce včetně její konečné ceny, kterou uhradíte v hotovosti při převzetí společnosti PPL.

Platba hotově nebo kartou při osobním převzetí :

Po zpracování a připravení Vaší objednávky Vás emailem vyzveme k vyzvednutí zboží v naší prodejně v České Lípě.

Platba předem na účet :

Po předchozí telefonické domluvě je možná i bezhotovostní platba převodem na účet prodávajícho  č.2100187393/2010 vedený u společnosti Fio banka.  K platbě bude kupující vždy vyzván E-mailem, po prověření dostupnosti zboží. Zboží bude poté zasláno jakmile bude platba připsána na účet prodávajícího.

VI. Dodací termín, sledování zásilky

Zboží, které je skladem zákazník obdrží max. do třech pracovních dnů po obdržení objednávky, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak.

Pokud zboží není skladem je zákazník telefonicky nebo emailem informován o individuálním dodacím termínu.

Jakmile je zboží vyexpedováno z naší firmy, obdrží zákazník ze systému ihned automatický E-mail s údaji o zásilce, včetně čísla balíku. Na drese http://www.ppl.cz/ máte poté možnost v menu „sledování zásilky“ ( po zadání čísla balíku ) sledovat, kde se právě zásilka nachází. Na automatický E-mail neodpovídejte.

Internetový obchod společnosti Delphin Sub CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován E-mailem, nebo telefonicky.

VII. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s „Reklamačním řádem“ společnosti Delphin Sub CZ s.r.o. a právním řádem platným v ČR. Při reklamaci je možnost snížení kupní ceny. Zde však platí dohoda mezi prodávajícím a kupujícím. U reklamací prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá prodávající kazové zboží, má zákazník právo na opravu nebo výměnu. Není-li ani jedno z toho možné, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

VIII. Ochrana osobních dat

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČ, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Údaje o zákaznících zásadně nesdělujeme třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky či speditér a pod.) a to pouze v nutném zákonném rozsahu.

VIII. Záruční doba

Záruční doba pro fyzické osoby – nepodnikatele je 2 roky a řídí se ustanovením občanského zákoníku. Záruční doba pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, kteří nakupují na IČO je 1 rok a řídí se dále ustanovením obchodního zákoníku. Záruka se nevztahuje na škody, vyplývající z nehod, úprav, zanedbání údržby, neodborné montáže a  nesprávné opravy. Záruka se též nevztahuje na výrobky použité například k závodním, reklamním nebo jiným podobným účelům.

Záruční doba při zakoupení závodních produktů je oproti běžným 2 rokům zkrácena a její délku stanovuje výrobce. Musí být  ovšem uvedena v popisu u závodního  produktu a kupující odsouhlasením obchodních podmínek ji akceptuje. ( jedná se převážně o závodní plavky )

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách společnosti Delphin Sub CZ s.r.o. v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného) uvedenou v katalogu internetového obchodu. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Společnost Delphin Sub CZ s.r.o. si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.

Ceny uváděné u jednotlivých druhů výrobků jsou platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícím.